achtergrond 1

Werkwijze

Aanmelding

Na aanmelding krijgt u per mail een afspraakbevestiging en een standaard vragenlijst toegestuurd. De antwoorden op deze vragen neemt u mee naar uw eerste bezoek aan de praktijk. Dit is alvast een voorbereiding op de intake. Verder ontvangt u een behandelovereenkomst in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, met de vraag om dit voor het eerste consult te lezen. 

Intakegesprek

In het eerste gesprek zal ik een korte intake doen. Ik zal u een behandelvoorstel doen en een korte toelichting geven op de methoden die ik ga toepassen. We stemmen dan samen af of dit aansluit bij uw verwachtingen/ wensen. Soms is het nodig om nog een vervolgafspraak te maken voor de intake. Vaak kunnen we meteen in het eerste gesprek aan de slag met uw hulpvraag.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat ik aan het eind van het gesprek tot de conclusie kom dat ik u beter kan doorverwijzen. Dit zal ik dan met u bespreken.

Tot slot evalueren we het gesprek. Als u vertrouwen hebt in de voorgestelde behandeling, dan maken we een vervolgafspraak.

Behandeling

Meestal maak ik wekelijks of tweewekelijkse afspraken bij de start van de behandeling. We stemmen met elkaar af wat het beste bij u past. Daarna zullen we de frequentie zo snel mogelijk verlagen.

Regelmatig zullen we uw vooruitgang evalueren. Aangezien er vaak sprake is van een intensief, kortdurend en zeer krachtig therapietraject mag zeker na 3-5 sessies opmerkelijke vooruitgang verwacht worden.