achtergrond 1

Veel gestelde vragen over hypnotherapie

Kan ik wel in hypnose gaan?

Iedereen met een normale intelligentie en het vermogen om zich enigszins te concentreren kan leren om in hypnose te gaan. Motivatie speelt hierbij een grote rol.

Moet je eerst in hypnose geloven voordat het werkt?

Zelfs mensen die er niet in geloven kunnen in trance gaan. Voorwaarde is wel dat de je meewerkt aan de ontspanning en concentratie.

Is gebruik van hypnose gevaarlijk?

Hypnose is, mits gebruikt door een deskundig therapeut, absuluut ongevaarlijk. Erkende hypnotherapeuten hebben een langdurige opleiding achter de rug en zijn specialisten in het gebruik van hypnose.

Is hypnose hetzelfde als slaap?

Nee, hypnose is een vorm van verhoogde concentratie op jezelf.

Kun je in hypnose dingen doen die je eigenlijk niet wilt?

Nee, dit beeld komt uit de theaterhypnose en griezelfilms. Bij hypnotherapie houd je van het begin tot het eind de controle over wat er gebeurt en doe je niet iets wat je niet wilt.

Is het mogelijk dat je niet meer bijkomt uit hypnose?

Op verzoek van je therapeut of als je het zelf wilt, kun je altijd weer zelfstandig terugkeren naar het hier en nu.

Is hypnose gevaarlijk?

Het enige gevaar kan ontstaan als je bij een therapeut in behandeling bent die onvoldoende scholing heeft gehad. Bij iemand die lid is van een erkende beroepsvereniging zoals de NBVH en VNT kan hypnose een veilig en effectief hulpmiddel zijn om van je probleem af te komen. (Ik ben tot 2009 lid geweest van NBVH. Daarna heb ik de keuze gemaakt om alleen nog lid te blijven van de beroepsverenigingen waar ik actief aan deelneem.) Zie verder bij erkenning en kwaliteitsbeleid.

Hoe kan hypnose mij helpen?

Hypnose op zich is niet meer dan een middel om van het ene niveau naar het andere te gaan. Door middel van hypnose kun je op het niveau van het onbewuste komen. Dat is het niveau waar alles wat 'automatisch gaat' zich bevindt. Bijvoorbeeld: je kunt rationeel bedenken dat je niet bang hoeft te zijn, maar op bepaalde momenten voel je het automatisch. Daar kun je niets aan doen, daar heb je geen grip op.

Met behulp van hypnose werk je direct op het niveau waar al die automatismen zich bevinden. Zo kun je die automatismen, met behulp van therapeutische interventies, concreet en bij de oorzaak aanpakken. Op die manier kun je vastliggende paden veranderen en ongewenste patronen doorbreken. Ook kun je zo onverwerkte emoties laten profiteren van je gezonde vermogen tot verwerking. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat je ten volle kunt beschikken over keuzes, vrijheid en gewenste emoties. En dat betekent dat je veel meer uit jezelf kunt halen en kunt uitgroeien tot de persoon die je werkelijk bent.

Wat als ik dingen ontdek die ik niet wil weten of waar ik nog niet aan toe ben?

Het is in hypnose net zo als in je dagelijks bewustzijn: om antwoorden te krijgen op vragen moet je vaak zoeken. Met hypnose doe je dat op een dieper niveau. Dingen die je niet wilt weten zul je bewust ook niet als ballast meenemen. Soms is het net als dromen: de ene keer herinner je je wel dingen en de andere keer weer niet. Je kunt vaak heel goed aan bepaalde klachten werken zonder dat je alles bewust hoeft te weten. Daarnaast is het zo, dat je onbewuste je niet meer te verwerken geeft dan je aankunt. Dit is een natuurlijke bescherming die je onbewuste je geeft.

Komt het allemaal slechts neer op het bewust worden en verwerken van oude pijn en dingen uit mijn jeugd?

Nee, beslist niet. Natuurlijk ben je mede gevormd door ervaringen uit het verleden. Maar in veel gevallen is het veel effectiever om te werken aan je klacht in het hier en nu. Immers, het proces dat ooit in het verleden is ontstaan, voltrekt zich vandaag de dag nog steeds, maar dan op onbewust niveau. Daarom kan je klacht, in veel gevallen, in het hier en nu worden aangepakt.

Er zijn echter ook klachten en situaties waarin het verwerken van oude ervaringen wel degelijk van belang kan zijn. Ook in die gevallen geldt dat bewustwording op zich niets oplost (in tegendeel, dan zou je alleen maar met meer ballast de deur uit gaan). In die gevallen is het zaak ervaringen geleidelijk te verwerken in het tempo dat bij je past.

Kun je met hypnose de waarheid achterhalen?

Dit beeld wordt in stand gehouden door films. Je kunt hypnose niet als een soort leugendetector gebruiken.

Hoe snel kan ik vooruitgaan?

Het tempo waarin je vooruitgaat is afhankelijk van je klacht of wens, maar ook van je motivatie en inzet. De meeste mensen kunnen de therapie binnen de 5 - 7 sessies afsluiten. Een gewenst resultaat binnen 2 of 3 sessies is echter zeker geen uitzondering. Een meer langdurige begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.

Hoe vaak vinden de sessies plaats?

In het begin wordt er vaak gewerkt met 1 sessie per week. Al snel kan deze frequentie afnemen naar 1 sessie per 2 of 3 weken. In veel gevallen kunt u ook gewoon thuis aan de slag met opdrachten of zelfhypnose.

Vanaf welke leeftijd kan hypnotherapie ingezet worden?

Ook bij kinderen kan hypnotherapie tot bijzonder effectieve resultaten leiden. Als minimum leeftijd hanteer ik 10 jaar.

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Voor iedereen met een goede motivatie en inzet wordt meestal in een korte tijd positieve resultaten behaald. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep geworteld de klacht is. De ervaring leert dat in veruit de meeste gevallen de therapie wordt beleefd als zeer verrassend en diep ingrijpend.

Wordt hypnotherapie vergoed door mijn verzekering?

Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeraars die hypnotherapie in hun vergoedingen opnemen. Zie hiervoor elders op de website bij vergoedingen.