achtergrond 1

Praktijkinformatie

Afspraak maken

Spreekuur is op afspraak overdag. Voor het maken van een afspraak kunt een email sturen naar info@praktijkdynamo.nl of u kunt het aanmeldingsformulier invullen. Geeft u er de voorkeur aan eerst telefonisch te contacten dan kunt u bellen naar 06-13223839.


 Tarieven en vergoedingen 2019

Intake en consult van 60 minuten  € 107,00
Consult 1,5 uur  € 160,00
Consult van 45 minuten (optioneel)  €  87,00
Relatieconsult van 1,5 uur € 170,00
Relatieconsult 75 minuten (optioneel) € 147,00

De consulten vinden plaats in de praktijk, via skype (willeke.van.barneveld1), facetime of telefonisch. 

Aan het eind van de consult wordt van u verwacht dat u meteen betaalt; bij voorkeur via de pinautomaat, maar contant is ook mogelijk. De ingeplande tijd wordt in rekening gebracht; dus als bijvoorbeeld een consult van een uur eerder wordt afgerond, dan geldt het tarief van 1 uur.
De factuur ontvangt u binnen enkele dagen per e-mail en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de individuele consulten geheel of gedeeltelijk.
Via deze link (VNT) en deze link (NVPA) vindt u een overzicht van de vergoedingen in 2019. De vergoedingen vallen onder aanvullende, complementaire of alternatieve geneeswijze, aangezien ik geen eerstelijnspsycholoog ben en aangesloten ben bij beroepsverenigingen die vergoeden vanuit de alternatieve zorg. 

 Algemene voorwaarden en informatie

 • Indien u voor (complementaire/ alternatieve) - geneeskundige zorg verzekerd bent, zal uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 • Bij verhindering dient u dit minstens 48 uur van tevoren berichten, teneinde kosten berekend voor besproken tijd, te vermijden. Indien u op maandag een afspraak heeft betekent dit dat u de afspraak uiterlijk donderdag dient te annuleren.
 • Bij onverwachte verhindering door bijv. ziekte op de dag van de afspraak: alleen afmelden via mobiel nr 06 13223839 !
 • Van u wordt verwacht dat u de factuur aan het eind van het consult betaalt; bij voorkeur pinbetaling, maar contant is ook mogelijk. De factuur ontvangt u binnen enkele dagen per e-mail en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig.
 • De cliëntendossiers zijn beveiligd. Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn / haar schriftelijke toestemming. Zie privacy beleid.
 • De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega-therapeut die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole. Samen met de zorgverzekeraars en de consumentenbond wordt hierop toegezien.
 • De beroepsverenigingen hebben een eigen onafhankelijke klachtenregeling. Alle reacties en eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld.
 • Tijdens de eerste sessie wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Door de beroepsvereniging is dit verplicht gesteld.

 

Erkenning en Kwaliteitsbeleid

 


 

VNT

VNT

Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
Licentienummer: 09.052

www.vnt-nederland.nl

 

 


 

NVP

NVPA

Nederlands Verbond voor Psychologen,
Psycho-sociaaltherapeuten en Agogen
Licentienummer: 100755

www.nvpa.org

 


 

TCZ & RBCZ                                                        

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Licentienummer: 204021R

www.tbz.nu

www.rbcz.nu

 

CZP Centraal Zorgportaal                                   CZP Keurmerk

CZP-keurmerk                   

                                                                                                                                

                                                                                             

 

                                                                                                       SCAG logo

S.C.A.G.

De gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.

Ingeschreven onder nummer 15278.

www.scag.nl

Als NVPA en VNT-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).


Algemene voorwaarden en informatie

 • Indien u voor (complementaire/ alternatieve) - geneeskundige zorg verzekerd bent, zal uw zorgverzekeraar afhankelijk van de dekking die uw polis biedt, de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoeden.
 • Bij verhindering dient u dit minstens 48 uur van tevoren berichten, teneinde kosten berekend voor besproken tijd, te vermijden. Indien u op maandag een afspraak heeft betekent dit dat u de afspraak uiterlijk donderdag dient te annuleren.
 • Bij onverwachte verhindering door bijv. ziekte op de dag van de afspraak: alleen afmelden via mobiel nr 06 13223839 !
 • Van u wordt verwacht dat u de factuur aan het eind van het consult betaalt; bij voorkeur pinbetaling, maar contant is ook mogelijk. De factuur ontvangt u binnen enkele dagen per e-mail en kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig.
 • De cliëntendossiers zijn beveiligd. Derden worden nooit over cliënten geïnformeerd zonder zijn / haar schriftelijke toestemming.
 • De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega-therapeut die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden.
 • De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden met betrekking tot opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, geheimhoudingsplicht, hygiëne, privacy, en kwaliteitscontrole. Samen met de zorgverzekeraars en de consumentenbond wordt hierop toegezien.
 • De beroepsverenigingen hebben een eigen onafhankelijke klachtenregeling. Alle reacties en eventuele klachten worden op een integere en zorgvuldige manier behandeld.
 • Tijdens de eerste sessie wordt u gevraagd om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Door de beroepsvereniging is dit verplicht gesteld.

 Veelgestelde vragen

Is er een wachtlijst?

Meestal kunt u binnen 2 - 4 weken een afspraak maken.

Worden de behandelingen bij praktijk Dynamo vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk. 

Hoe vaak krijg ik een sessie?

Dat hangt van uw situatie af. Na het intakegesprek wordt meestal binnen twee weken een vervolgafspraak gepland. Zo snel als het kan worden de afspraken teruggebracht tot een lagere frequentie.

Hoe lang duurt een sessie?

Het individuele intakegesprek duurt net als de vervolggesprekken in principe één uur, tenzij onderling anders afgesproken. Vaak maak ik ook afspraken voor consulten van 1,5 uur. 

Het intakegesprek voor relatietherapie duurt 1,5 uur ; dit geldt ook voor de gesprekken die volgen, tenzij anders afgesproken.