achtergrond 1

Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor zijn
of haar gezondheid en welzijn. Natuurlijk kunnen de adviezen geen medische behandeling vervangen.

Ga bij twijfel op tijd naar uw huisarts. Neem geen onnodige risico's.

Praktijk Dynamo kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheid en mogelijke gevolgen, voortvloeiende uit de gegeven informatie.